Emotsionaalne ratsionaalsus

Emotsionaalne ratsionaalsus. Lugesin sellist raamatut. Seal rääkis ta selle implementeerimisest ärisse ja kuidas meie töökultuuri saaks parandada. Aga kuidas rakendada emotsionaalset ratsionaalsust eraelus? Kas me suudame võtta inimeste väljendust m8itte isiklikult vaid hoopis kui nende tõlgendust reaalsusest ja nende kogemust. Võtame seda hoopis isiklikult ja ei ole emotionaalselt ratsionaalsed. Lõhume tugevaid sidemeid iseennast oskamata olukorrast eemaldada. Võtta tema tunnet kui tema tunne ja mitte kui rünnakut enda vastu. Oleme väga isekad, pannes kõik keerlema enda ümber. Samalajal pannes teist inimest tundma halvasti selle pärast, mida ta tunneb. See ei peagi meile loogiline olema. See on nende tunne. Inimesed, kes ei tunne oma tundeid ja korraga tunnedvad järsku nii palju tekitavad olukorra, kus tekib illusioon reaalsuse vahel ja selle vahel, mida me tahame et oleks. Me tahame, et teine mõistaks, aga ei oska ise mõista. Mõista miks nad tunnevad nii nagu tunnevad meid kontekstist välja jättes. Vaadelda teist kui eraldi eksisteerivat hingelist inimest. Tekitame neile tunde nagu nende tunded ei ole relevantsed, mis süvendab nende kaitsemehhanismi ja hakkame rääkima mitte üksteist kuulates vaid üksteisele asjade selgeks tegemiseks. Kuulame, et öelda, mitte kuulata. Kuulame, et vastata, mitte mõista.